Chi phí của những nguồn tiền hiện tại


       Giá chuyển khoản dựa trên định nghĩa các nguồn vốn hỗ trợ các tài sản. Một cách nhìn là những tài sản và nguồn tiền hiện tại. Giả định cơ sở là những nguồn tiền hiện có đúng bằng tài sản.

       Cách nhìn thứ hai bao gồm xác lập một giải pháp cấp vốn tham chiếu phản ánh chính xác những tài sản được cấp vốn, và sử dụng chi phí của giải pháp này làm giá chuyển khoản.

Chi phí của những nguồn tiền hiện tại

        Sử dụng những nguồn tiền hiện tại có vẻ hợp lý. Những nguồn tiền này cấp vốn cho các tài sản nên chi phí của chúng đáng quan tâm. Tuy nhiên, giải pháp này gây ra một số vấn đề khái niệm. Có nhiều loại tài sản và nợ với những đặc điểm khác nhau. Mỗi loại nguồn tiền có một chi phí khác nhau. Do đó, ta có thể dùng Wacc (chi phí vốn bình quân gia quyền) – chi phí trung bình của nguồn tiền. Một giải pháp khác là khớp các tài sản và nguồn tiền dựa trên những đặc tính giông nhau. Ví dụ, ta có thể ứng những nguồn tiền dài hạn với tài sản dài hạn.

nguồn tiền


        Đây là lý do chi các nguồn vốn tùy theo kỳ hạn. Nguyên tắc này cũng đặt ra một số vân đề. Vì lượng tài sản và nguồn tiền của mộc hạng mục (ví dụ các khoản dài hạn) thường khác nhau, việc khớp không thể chính xác. Nếu tài sản dài hạn có lượng lớn hơn nguồn tiền dài hạn, những nguồn tiền khác phải bù cho thiêu hụt đó. Phải có những nguyên tắc để xác định những nguồn tiền nào sẽ bù cho chênh lệch đó và chi phí vốn sẽ phụ thuộc vào những quy ước đó.
       Hơn nữa, sử dụng chi phí của nguồn tiền hiện tại có thể “không công bằng” với những nguồn tiền thu được từ khách hàng. Một nguồn tiền rẻ, ví dụ như tiền ký gửi, hỗ trợ cho tính lợi nhuận của tài sản. ứng một khoản nợ dài hạn với tiền ký gửi yêu cầu có thể chấp nhận được nếu xét về kỳ hạn. Tuy nhiên, kết hợp như vậy thật ra chuyển giao chi phí thấp của tiền ký gửi sang biên phân bố cho các khoản vay. Tuy nhiên, nó còn giả định ngầm là những tiền ký gửi mới sẽ cấp vốn cho những khoản vay mới, đây là điều không thực tế.

       Vì những sự thiêu thống nhất và giả định thiêu thực tế đó, ứng tài sàn với nguồn tiền hiện tại không hợp lý về kinh tế. Giá chuyển giao cần những tiêu chuẩn khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Độ nhạy của quyền chọn

T5 Th4 27 , 2017
    Giá trị của quyền chọn phụ thuộc vào nhiều tham số, như trong mô hình Black-Scholes: giá trị của tài sản cơ sở, ngày đáo hạn, độ biến động của cơ sở và lãi suất không rủi ro. Mô hình này phù hợp với trực giác. Giá trị […]