Chi phí của khoản nợ “phản chiếu”

      Chi phí của khoản nợ “phản chiếu” là lợi nhuận của nó. Với một khoản vay lãi suất cố định, khoản nợ sao chép có thể được phân tách thành một vài khoản nợ không trái tức với lượng và kỳ hạn ứng với hổ sơ thời gian của khoản nợ trả dân.

       Lợi nhuận có thể được biểu diễn bằng một hàm của các lãi suất không trái tức. Trong ví dụ trên, có hai ‘lớp’ nợ: 60 trong hai năm và 40 cho một năm. Lãi suất cần thiết là những lãi suất giao ngay cho những kỳ hạn đó. Tuy nhiên, chi nên có một giá chuyển khoản duy nhất với một khoản vay. Đó là chi phí vốn trung bình của hai khoản nợ. Định nghĩa chính xác là tỷ lệ chiết khấu làm cho giá trị hiện tại cả những dòng tiền tương lai tạo ra từ hai khoản nợ đúng bằng khoản tiền được mượn.

Chi phí

      Dòng tiền ra tương lai là thanh toán vốn và lãi. Dòng tiền vấn tích lũy dòng tiền với lãi suất một năm và hai năm. Nếu các khoản nợ không có trái tức, việc trả lãi xảy ra vào ngày đáo hạn. Dòng tiền là 40(1 + r1 )trong một năm và 60(1 + r2) trong hai năm. Lợi nhuận y từ việc cấp vốn tổng hợp này là tỷ lệ chiết khấu y sao cho tỷ lệ chiết khấu sẽ nằm giữa hai lãi suất thị trường. Một nghiệm xấp xỉ sử dụng phép xấp xỉ tuyên tánh y là bình quân gia quyền của các lãi suất giao ngay cho 1 và 2 năm, sử dụng các trọng số kê! hợp kích cỡ của mỗi hoàn nợ và kỳ hạn của nó. Với lãi suất r, =8% và r2 =9%, r = 8,75%. Lãi suất gần với 9% hơn vì khoản nợ hai năm có lượng lớn hơn và kỳ hạn dài hơn.
Trong thực tế, nêu đã biết sơ thời gian các khoản vay và lãi suất thị trường hiện tại, bảng giá chuyển khoản cho biết lợi nhuận của khoản nợ ‘sao chép’, kết hợp các lãi suất thị trường.

Lợi ích từ khoản nợ phản chiếu

    Sử dụng chi phí vốn của một khoản nợ hoàn toàn sao chép tài sản tạo ra nhiều lợi ích kinh tế. Việc khớp hoàn toàn dẫn tới:
• Biên của tài sản miễn dịch với những thay đổi lãi suất
• Không cẩn các quy tắc để ân định nguồn tiền có sẵn với việc sử dụng vốn
• Không cần chuyển giao thu nhập tạo ra bằng cách thu thập nguồn tiền vào thu nhập từ hoạt động cho mượn
• Tính toán các giá chuyển khoản rất đơn giản

    Sử dụng lợi nhuận của cấp vốn danh nghĩa sao chép khoản vay làm giá chuyển khoản hoàn toàn đáp ứng những yêu cầu về sự thống nhất.
     Khoản nợ sao chép được xác định cho một khoản vay có thời gian biểu kỳ hạn. Tuy nhiên, những kỳ hạn hợp đồng không phải là kỳ hạn thực, vì những lý do ví dụ như trả trước khoản vay thế chấp. Trong những trường hợp đó, ta phải bổ sung chi phí quyền chọn trong việc định giá, cộng chênh lệch điều chinh theo quyền chọn trong chi phí vốn bao gồm tất cả. Việc cấp vốn sao chép hổ sơ thời gian của phần đã rút sử dụng lãi suất thả nổi và ngày đặt lại ứng với chỉ số tham chiếu dùng cho hạn mức tín dụng. Tuy nhiên, các vân đề của hạn mức không có kỳ hạn còn quan trọng hơn đối với tiền ký gửi.
      Đơn vị ALM không nhất thiết phải dùng chính sách cấp vốn thực sự miễn dịch biên lãi của ngân hàng. Khoản nợ sao chép các đặc điểm của tài sản là một “khoản nợ danh nghĩa”. Chính sách ALM thường không hoàn toàn giống với việc khớp các dòng tiền hoàn hảo, vì nó muốn có một vị thế mở, ví dụ do sự tổn tại của những khoản tiền ký gửi không đòi hỏi tăng nợ tài chính trong thị trường.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:bao cao tai chinh ngan hang, thanh khoản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Giao dịch so với doanh thu khách hàng và định giá

T5 Th7 2 , 2015
      Định giá dựa trên rủi ro có thể không phù hợp với định giá mục tiêu ở mức độ giao dịch riêng lẻ vì sự cạnh tranh hay chênh lệch thị trường không đủ cao để định giá tất cả các chi phí cho một tập đoàn […]