Xu hướng thị trường chung là gì?
Thị trường chung ở đây được thể hiện qua các chỉ số đại diện cho toàn thị trường, các chỉ số này đo lường sự mạnh yếu của các hoạt động giao dịch trong ngày  và đây cũng là chỉ số thông báo sớm nhất sự bùng nổ của thị trường hay dấu hiệu xuất hiện đỉnh tăng trưởng. Hiện tại, ở Việt Nam bao gồm 2 chỉ số chính:
·        VN-Index: thể hiện biến động giá cổ phiếu giao dịch tại TTGDCK TP.HCM.
·        Hnx-Index : Chỉ số này tính toán mức biến động giá của tất cả các cổ phiếu giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội.

VN-Index
Tại sao phải xác định xu hướng thị trường chung trước khi mua cổ phiếu?
Lý do rất đơn giản, cổ phiếu bạn mua dù thỏa mãn các tiêu chí bạn chọn nhưng nếu bạn mua thời điểm thị trường đi xuống thì 75% cổ phiếu của bạn sẽ đi theo xu hướng thị trường.

Có một sự thật bạn cần phải nhớ: ¾ cổ phiếu sẽ đi theo xu hướng thị trường chung, kể cả đi lên và đi xuống.
Vì thế:

  • Nếu bạn mua cổ phiếu trong thị trường đi lên, bạn có 75% là đúng.
  • Nếu bạn mua cổ phiếu trong thị trường đi xuống, bạn có 75% là sai.

Tóm lại, nếu bạn mua trong thị trường xuống, không phải mọi cổ phiếu bạn mua sẽ giảm, nhưng về lâu dài nó sẽ ảnh hưởng xấu tới danh mục đầu tư của bạn.

Vậy bạn phải làm gì khi thị trường đi xuống?
Bạn cần phải bán ra các cổ phiếu của bạn và chờ đợi thị trường đi lên để bắt đầu thời điểm mua mới. Nên nhớ, bạn đứng ngoài thị trường, không mua bán nhưng không có nghĩa là không quan tâm đến thị trường, bạn phải theo dõi hàng ngày để có thể xác định thời điểm thị trường đi lên trở lại và những cổ phiếu đang có xu hướng tích lũy.

Hãy nghĩ thời điểm thị trường đi xuống giống như thời điểm nghỉ ngơi khi kết thúc mùa bóng đá, nếu bạn muốn chiến thắng trong mùa sắp tới, bạn không phải đá trong thời điểm nghỉ ngơi này nhưng bạn phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa giải sắp tới, đều này cũng giống như trong đầu tư vậy.