1. Chỉ báo Vortex: Được phát triển bởi Etienne Botes và Douglas Siepman, chỉ báo Vortex bao gồm hai dao động, một dao động chuyển động theo xu hướng uptrend và một dao động chuyển động theo xu hướng downd trend.

2. Công thức:

+VM = Current High less Prior Low
-VM = Current Low less Prior High

+VM14 = 14-period Sum of +VM
-VM14 = 14-period Sum of -VM

True Range (TR) is the greatest of:

* Current High less current Low
* Current High less previous Close (absolute value)
* Current Low less previous Close (absolute value)

TR14 = 14-period Sum of TR

Normalize the positive and negative trend movements:

+VI14 = +VM14/TR14
-VI14 = -VM14/TR14

3. Sử dụng:

Chỉ số Vortex (VTX) được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để xác định bắt đầu của một xu hướng tăng hay giảm.
– Xu hướng tăng khi + VI cắt lên trên – VI.
– Xu hướng giảm khi – VI cắt lên trên + VI.