Chỉ báo Vortex

1. Chỉ báo Vortex: Được phát triển bởi Etienne Botes và Douglas Siepman, chỉ báo Vortex bao gồm hai dao động, một dao động chuyển động theo xu hướng uptrend và một dao động chuyển động theo xu hướng downd trend.2. Công thức:
+VM = Current High less Prior Low
-VM = Current Low less Prior High
+VM14 = 14-period Sum of +VM
-VM14 = 14-period Sum of -VM
True Range (TR) is the greatest of:
* Current High less current Low
* Current High less previous Close (absolute value)
* Current Low less previous Close (absolute value)
TR14 = 14-period Sum of TR
Normalize the positive and negative trend movements:
+VI14 = +VM14/TR14
-VI14 = -VM14/TR14
3. Sử dụng:
Chỉ số Vortex (VTX) được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để xác định bắt đầu của một xu hướng tăng hay giảm.
– Xu hướng tăng khi + VI cắt lên trên – VI.
– Xu hướng giảm khi – VI cắt lên trên + VI.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

CHỈ BÁO KNOW SURE THING (KST)

T5 Th7 20 , 2017
Tỷ lệ thay đổi (ROC) chỉ là nền tảng của chỉ số KST. Chỉ số KST rất hữu ích để xác định giá cổ phiếu ở thời điểm biến động lớn của thị trường  vì KTS  cân nhắc đến việc khoảng thời gian dài phản ánh  các biến động chính của thị […]