Chỉ báo Volatility Ratio

Chỉ số tỷ lệ biến động được thiết kế như một thước đo về phạm vi giá cả. Nó được sử dụng bởi các thương nhân và các nhà phân tích để đánh dấu các mức giá hiện tại và để theo dõi các tín hiệu giao dịch được tạo ra bởi breakouts từ phạm vi giá. Chỉ số này được tính toán dựa trên phạm vi giá đúng thực và phạm vi giá đúng thực tế. Trên biểu đồ, tỷ lệ biến động thường được vẽ như một đường thẳng và xuất hiện trong một cửa sổ thứ hai bên dưới cửa sổ biểu đồ chính.

Tỷ lệ biến động được tính như sau:

Phạm vi True True = Maximum (trung bình của ngày hôm nay cao và ngày hôm qua đóng cửa) – Tối thiểu (trung bình của ngày hôm nay thấp và ngày hôm qua đóng cửa)

Phạm vi True trước đó trên X số ngày = HIGH (trung bình giá cao mỗi ngày theo thời gian X) – LOW (trung bình giá thấp mỗi ngày theo khoảng thời gian X)

Tỷ lệ biến động = Phạm vi True hiện tại / Phạm vi True Trước đó trên X số ngày

Các giá trị mặc định, phổ biến nhất được sử dụng cho X khi tính phạm vi đúng trước đó là 10 hoặc 14.

Tỷ lệ biến động được xác định cho các khoảng thời gian thương nhân khi giá đã vượt quá phạm vi giá gần đây nhất đến mức đủ lớn để tạo thành một sự bứt phá. Các bài đọc chính xác cho thấy sự bứt phá thường được các nhà giao dịch thích nghi với cổ phiếu hay thị trường cụ thể mà họ đang kinh doanh, nhưng một cách đọc thông dụng là 0.5. Mức này đại diện cho điểm mà ở đó phạm vi đúng thật sự gấp hai lần phạm vi đúng trước đó. Để xác nhận tín hiệu đột phá được đưa ra bởi chỉ số tỷ lệ biến động, thương nhân thường sử dụng các chỉ số kỹ thuật khác như khối lượng , do khối lượng giao dịch thường tăng mạnh trong suốt thời kỳ bùng nổ thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Chỉ báo Donchian channel

CN Th3 4 , 2018
Định nghĩa của “Donchian Channels” Một kênh Donchian là một chỉ số được hình thành bởi các dải trên và dưới xung quanh thanh giá. Dải trên đánh dấu giá cao nhất của một vấn đề cho n chu kỳ, còn dải dưới đánh dấu mức giá thấp nhất cho […]