Hệ thống Parabolic, Stop-and-Reverse (SAR)

Hệ thống parabolic SAR là một công cụ hiệu quả của nhà đầu tư và lần đầu tiên được tạo ra bởi J. Welles Wilder để bù cho những thất bại của các hệ thống dò xu hướng khác.

Mô tả

Hệ thống Parabolic SAR là một hệ thống kinh doanh tính

toán các lệnh trailing stop-loss trong một thị  trường tiềm năng. Biểu đồ củacác điểm này dò theo những đợt vận động của giá dưới hình thức một đường gạch chấm có khuynh hướng theo hình parabol.

Diễn giải

Khi parabol đi bên dưới giá, nó cho tín hiệu mua vào.

Khi parabol xuất hiện bên trên giá, nó cho tín hiệu bán ra.

Các chấm “stop-loss” là các mức đặt ra dành cho lệnh trailing stop-loss kéo dàiđược đề xuất cho vị thế.

 
Ở xu hướng giá tăng, một vị thế trường nên được thiết lập với một trailing stop di  chuyển lên mỗi ngày cho đến khi nó được kích hoạt bởi việc giá giảm xuống đến mức dừng.
 
 Ở xu hướng giá giảm, một vị thế ngắn có thể được  thiết lập với một trailing stop di chuyển xuống mỗi ngày cho đến khi được kích hoạt bởi giá tăng lên mức dừng.

Hệ thống parabol được xem như hoạt động tốt nhất trong các giai đoạn  tiềm năng. Nó giúp các nhà kinh doanh sớm nắm bắt các xu hướng mới có  liên quan.

 
Nếu một xu hướng mới không xảy ra, parabol sẽ nhanh chóng chuyển từ bên giá này qua bên giá khác, do đó, tạo ra tín hiệu dừng và đảo chiều, báo hiệu thời điểm nhà kinh doanh nên đóng vị thế của họ hoặc mở một vị thế ngược lại khi sự thay đổi này xảy ra.

Ví dụ về một trường hợp parabol SAR

Bạn có thể thấy từ biểu

đồ bên dưới Hệ thống Parabol màu xanh lá được áp dụng cho cặp tiền

tệ USDJPY.