Oscillator McClellan là một chỉ báo dành cho các nhà đầu tư ngắn hạn , nó cho ta một cái nhìn chính xác hơn về nhửng gì đang diễn ra trên thị trường CK. Khi thị trường tăng điểm hay giảm điểm , nó có thể bị lệch lạc một cách này hay cách khác bởi các CP có vốn hóa lớn trong Chỉ số ( VNINDEX) và cung cấp một tín hiệu sai lầm về sức mạnh ( Hay yếu) thực sự của thị trường 

Tùy vào chiến lược trading của bạn mà Oscillator McClellan có cách dùng khác nhau nhưng cách chung nhất là khi chỉ số này tích cực có nghĩa là tiền đang chảy vào thị trường và khi tiêu cực thì tiền đang được rút ra khỏi thị trường .

Swing : mua bán ở các mức oversold : -70 : -100 và overbought : 70 -100

Trend : Cắt lên Zero line : mua , cắt xuống Zero line :bán

Investor : sữ dụng Oscillator McClellan để đánh giá sức mạnh thị trường để tìm ra Đỉnh và Đáy 

McClellan Summation Index : là tổng cộng các giá trị của Os .McClellan , cho một cái nhìn dài hạn về thị trường mà các nhà đầu tư dùng để xác định xu hướng bắt đầu của thị trường qua tín hiệu phân kỳ và giao cắt đường Zero .