Đăng bởi Để lại phản hồi

Chỉ báo Donchian channel


Định nghĩa của “Donchian Channels”

Một kênh Donchian là một chỉ số được hình thành bởi các dải trên và dưới xung quanh thanh giá. Dải trên đánh dấu giá cao nhất của một vấn đề cho n chu kỳ, còn dải dưới đánh dấu mức giá thấp nhất cho n chu kì. Vùng giữa các dải trên và dải dưới đại diện cho Kênh Donchian. Richard Donchian, một nhà kinh doanh hợp đồng tương lai đã phát triển chỉ số này vào giữa thế kỷ hai mươi để giúp ông xác định xu hướng.

GIẢI THÍCH ‘Donchian Channels’

Trong ví dụ này, Kênh Donchian là vùng được bao quanh bởi đường màu xanh lá cây phía trên và đường đỏ dưới, cả hai đều sử dụng 20 ngày làm khoảng thời gian xây dựng ban nhạc. Khi giá di chuyển đến mức cao nhất trong 20 ngày qua hoặc hơn, thanh giá đẩy “đường màu xanh lá cây cao hơn và khi giá giảm xuống mức thấp nhất trong 20 ngày hoặc nhiều hơn, thanh giá sẽ” đẩy “đường đỏ thấp hơn. Khi giá giảm 20 ngày từ mức cao, đường màu xanh lá cây sẽ nằm ngang và sau đó bắt đầu giảm sau 20 ngày. Ngược lại, khi giá tăng từ mức thấp trong 20 ngày, đường màu đỏ sẽ nằm ngang trong 20 ngày và sau đó bắt đầu tăng.

Gửi phản hồi