Tỷ lệ thay đổi (ROC) chỉ là nền tảng của chỉ số KST. Chỉ số KST rất hữu ích để xác định giá cổ phiếu ở thời điểm biến động lớn của thị trường  vì KTS  cân nhắc đến việc khoảng thời gian dài phản ánh  các biến động chính của thị trường . Khái niệm phía sau biến động thị trường là xu hướng giá cả được xác định bởi sự tương tác của nhiều chu kỳ thời gian khác nhau và xu hướng đảo chiều quan trọng sẽ diễn ra.

Công thức

ROC1 = (1-Price/Price (X1)) * 100;ROC2 = (1-Price/Price (X2)) * 100;ROC3 = (1-Price/Price (X3)) * 100;ROC4 = (1-Price/Price (X4)) * 100;

Trường hợp giá đề cập đến giá đóng cửa hiện tại và giá cả (X1) đề cập đến giá đóng cửa X1 phiên trước.

KST = MOV (ROC1, AVG1) * W1 + MOV (ROC2, AVG2) * W2 + MOV (ROC3, AVG3) * W3 + MOV (ROC4, AVG4) * W4

MOV (ROC1, AVG1) đề cập đến đường trung bình AVG1 ngày ROC1

Cho xu hướng ngắn hạn, Martin J Pring cho thấy các thông số sau:

X1 = 10X2 = 15X3 = 20X4 = 30
AVG1 = 10AVG2 = 10AVG3 = 10AVG4 = 15
W1 = 1W2 = 2W3 = 3W4 = 4

Ý nghĩa

Nguyên tắc mở giao KST Chỉ số KST khi cắt xuống dưới đường trung bình hàm mũ 9 ngày của nó  tại mức giá mở cửa ngày hôm sau.

Nguyên tắc đóng chỉ báo KST  khi vượt lên trên trung bình theo cấp số nhân, ở vị trí  gần 9 ngày tại mức giá mở cửa ngày hôm sau.

Biến thể

Khung thời gian chi phối trong việc xây dựng (KST)  là một khoảng thời gian 48 tháng. Điều này có nghĩa rằng KST sẽ làm việc tốt nhất và chính xác khi xu hướng hiện tại là rõ ràng uptrend hay downtrend

Thay đổi hướng và di chuyển crossover trung bình

Cách thay đổi hướng là cách các KST gây ra tín hiệu, KTS đưa ra tín hiệu mua bán nhanh hơn rất nhiều so với việc mua bán dựa trên tín hiệu đường trung bình 10 ngày đơn giản.

Khi KST bắt đầu đảo chiều đi xuống trước khi đường xu hướng hiện tại  bị đảo ngược khi KTS vượt qua hay cắt xuống đường trung bình.

Theo phương pháp truyền thống, MACD cho tín hiệu mua bán khi nó vượt lên trên và dưới trung bình trượt theo cấp số nhân của nó, được gọi là “đường tín hiệu”. Phương pháp này là không hoàn hảo thường đưa các tín hiệu giả trong thị trường không có xu thế rõ ràng.  KST cũng có thể cung cấp cho các tín hiệu sai hoặc gây hiểu nhầm trong thị trường sideway nhưng đỡ nhiễu hơn MACD do chu kỳ tính toán dài hơn.

Vượt mua / vượt bán

Khái niệm này là khi chỉ số vượt lên trên và dưới các vùng quá mua / bán quá nhiều, lực mua và bán các tín hiệu được kích hoạt. Mặc dù vậy, bạn phải chờ cho một số loại tín hiệu đảo chiều xu hướng giá, chẳng hạn như một mô hình hoàn thành giá, vi phạm đường xu hướng, hoặc tương tự.

Cũng có thể sử dụng KST với các phân kỳ âm, phân kỳ dương