Bill Williams Oscillator cho biết những thay đổi cụ thể ở động lực thị trường, giúp xác định sức mạnh của xu hướng này, bao gồm cả những điểm hình thành và sự đảo ngược của nó

.

Áp dụng

Các dấu hiệu cơ bản được được phân loại như sau:

  1. Dấu hiệu dạng đĩa. Sự kết cấu của 3 vạch trong một hàng trên đường bằng 0, 2 vạch màu đỏ và 1 vạch màu xanh lá cây, vả lại 1 vạch đỏ đầu tiên, vạch xanh thứ 3 cây – cả 2 cao hơn vạch đỏ thứ 2- là một tín hiệu mua rõ ràng, trong khi theo chiều dọc đảo ngược so với đường bằng 0 của kết cấu màu sắc đối diện sẽ cho biết một tín hiệu để bán.
  2. Dấu hiệu… Các biểu đồ giao nhau với đường bằng 0 từ khu vực tiêu cực sang tích cực (tăng trưởng) cho chúng ta một tín hiệu mua rõ ràng, trong khi việc giao nhau với đường bằng 0 từ tích cực sang vùng tiêu cực (giảm), là một tín hiệu để bán.
  3. Dấu hiệu 2 đỉnh. Chỉ báo cho tín hiệu mua khi hình thành kết cấu từ 2 hai đỉnh liên tiếp ở khu vực tiêu cực, đỉnh thứ 2 cao hơn đỉnh thứ 1. Một tín hiệu bán sẽ có kết cấu từ 2 đỉnh liên tiếp trong vùng tích cực, đỉnh thứ 2 thấp hơn đỉnh đầu tiên.

Tính toán

Oscillator Bill Williams được xem là sự khác biệt của 5 giai đoạn và 34-giai đoạn đơn giản di chuyển trung bình, được thiết lập theo các vạch giá trung bình (H + L) / 2.

Giá trung bình = (Đỉnh+Đáy)/2

AO = SMA(Giá trung bình, 5)-SMA(Giá trung bình, 34)

Theo traiphieu.com