Chart Patterns – P2 – Các mô hình đảo chiều

Các mô hình đảo chiều Double Bottom, Doube Top, Falling Wedge, Head & Shoulders Top, Rounding Bottom, Triple Bottom và Triple Top…

Double bottom – Mô hình hai đáyMô hình hai đáy hình thành khi giá tạo thành hai điểm đáy liên tiếp trên cùng một đồ thị. Mô hình này chỉ hoàn thiện khi giá tăng vượt qua điểm bắt đầu hình thành đáy thứ hai (tức là vượt qua đường Neckline sau khi đã chạm đến đáy thứ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Chart Patterns - P3 - Mô hình tam giác

T2 Th3 5 , 2012
Mô hình tam giácMô hình “tam giác” cũng là mô hình biến động liên tục và sử dụng các khái niệm hỗ trợ và kháng cự và điểm đột phá về giá. Mô hình này được xếp vào mẫu đồ thị tiếp tục xu hướng giá. Đồ thị dưới đây […]