Giá trị của quyền chọn phụ thuộc vào nhiều tham số, như trong mô hình Black-Scholes: giá trị của tài sản cơ sở, ngày đáo hạn, độ biến động của cơ sở và lãi suất không rủi ro. Mô hình này phù hợp với trực giác. Giá trị […]

       Giá chuyển khoản dựa trên định nghĩa các nguồn vốn hỗ trợ các tài sản. Một cách nhìn là những tài sản và nguồn tiền hiện tại. Giả định cơ sở là những nguồn tiền hiện có đúng bằng tài sản.        Cách nhìn thứ […]

Ngày 19/4/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (1.500 tỷ đồng), 10 năm (1.500 tỷ […]

Bạn muốn gia tăng lợi nhuận và cải thiện rủi ro cho danh mục đầu tư của mình? Việc đưa trái phiếu vào danh mục đầu tư của bạn sẽ tạo ra một danh mục đầu tư cân bằng hơn, tăng cường sự đa dạng cũng như giảm thiểu biến […]

     Nới lỏng quản lý mở rộng chóng mặt số lượng các sản phẩm và dịch vụ của các ngân hàng. Ở Mỹ, luật Glass-Steagall áp đặt phải tách biệt giữa ngân hàng thương mại và thị trường vốn. Sự phân chia tương tự cũng tồn tại ở Nhật. […]

         Rất nhiều ngân hàng đã sử dụng Phương pháp định giá tự do có điều kiện để thay thế cho cả hai phương pháp nêu trên. Chính sách này tạo diéu kiện thuận lợi cho những khách hàng có các khoản liền gửi giá trị lớn […]

Nhiều phái sinh là những công cụ không chính thức (hoán đổi lãi suất, hoán đổi tiền tệ và quyền chọn) và không có tính thanh khoản cao như các công cụ thị trường, về lý thuyết, ngân hàng nắm giữ những tài sản này tới ngày đáo hạn và […]

     Về toán học, giống như duration, độ lồi xuất phát từ công thức định nghĩa giá bằng giá trị chiết khấu của những dòng tiền tương lai hay công thức định giá quyền chọn. Trong cà hai trường hợp, độ lồi là đạo hàm bậc hai. Công thức […]

Nhược điểm của Basel 1 Ưu điểm chính của tỷ số Cooke là sự đơn giản. Nhưng có một số nhược điểm lớn, được giải quyết trong Basel 2. Không có sự phân biệt giữa các loại rủi ro khác nhau của các doanh nghiệp tư nhân. Tỷ số 8% […]

     Hiệp ước Basel mới, Basel 2 được thực thi vào năm 2007 tập trung vào các định nghĩa vốn yếu cầu (Trụ 1) những cải thiện lớn cho các phép đo rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành, yếu cầu tiết lộ, quá trình giám giát kiểm […]