Hợp đồng tương lai về nguyên tắc càng gần ngày đáo hạn thì càng phải sát với VN30,  trong quá trình giao dịch có sự khác biệt về điểm số giữa chỉ số VN30F và VN30 là do quan hệ cung cầu và do lãi suất mở.Thị trường cơ sở […]

Giảm đột biến: Là cổ phiếu giá giảm từ 6 – 10% trong ngày. Nếu có nhiều cổ phiếu giảm đột biến chứng tỏ thị trường đang giai đoạn bi quan. Mã Giá hôm trước Giá hiện tại Khối lượng hiện tại ASA 2,7 2,5 47.200 BID 35 32,7 2.834.040 […]

Đánh bại liên minh các trùm sỏ tài chính là một chiến thắng vĩ đại mà mọi nhà đầu tư cá nhân  đều mong muốn. Để làm được điều đó, các nhà đầu tư cá nhân phải đoàn kết, tạo ra sức mạnh đủ lớn để chống trả lại. Trùm […]

Hợp đồng tương lai về nguyên tắc càng gần ngày đáo hạn thì càng phải sát với VN30,  trong quá trình giao dịch có sự khác biệt về điểm số giữa chỉ số VN30F và VN30 là do quan hệ cung cầu và do lãi suất mở. Thị trường cơ […]

Thị trường cơ sở chúng tôi mời nhà đầu tư đọc bài viết được đăng trên giacophieu.com http://www.giacophieu.com/2018/05/tran-ia-ten-lua-nghiem-cam-moi-vat-bay.html Để trade phái sinh, nhà đầu tư có thể đọc lại 2 bài http://www.traiphieu.com/2018/04/tuyet-mat-ban-phan-tich-ac-biet-vn30f.html http://www.traiphieu.com/2018/05/lenh-thuong-cap-ap-tan-moi-am-muu-lung.html

Dưới sự tác động qua các kênh truyền thông của công ty chứng khoán, khá nhiều nhà đầu tư đã tất toán danh mục đầu tư và quay sang short hợp đồng tương lai VN30F. Vô hình dung đã giúp các định chế tài chính đóng được trạng thái VN30F […]

Một số chức năng kinh tế nổi bật của thị trường phái sinh bao gồm: Giá trong một thị trường phái sinh có tổ chức không chỉ tái tạo sự nhận thức của những người tham gia thị trường về tương lai mà còn dẫn dắt giá của tài sản cơ sở đến mức […]

Hợp đồng tương lai về nguyên tắc càng gần ngày đáo hạn thì càng phải sát với VN30,  trong quá trình giao dịch có sự khác biệt về điểm số giữa chỉ số VN30F và VN30 là do quan hệ cung cầu và do lãi suất mở. Nhưng hệ số […]

Trong những ngày qua, các định chế tài chính đã sử dụng tối đa hợp đồng tương lai trên thị trường phái sinh để bảo hiểm danh mục đầu tư của mình, khối lượng giao dịch tăng vọt với hơn 50 nghìn hợp đồng được khớp lệnh.   Chỉ có […]

Hợp đồng tương lai về nguyên tắc càng gần ngày đáo hạn thì càng phải sát với VN30,  trong quá trình giao dịch có sự khác biệt về điểm số giữa chỉ số VN30F và VN30 là do quan hệ cung cầu và do lãi suất mở. Nhưng hệ số […]