1. Chỉ báo Vortex: Được phát triển bởi Etienne Botes và Douglas Siepman, chỉ báo Vortex bao gồm hai dao động, một dao động chuyển động theo xu hướng uptrend và một dao động chuyển động theo xu hướng downd trend. 2. Công thức: +VM = Current High less Prior Low -VM […]

Phân tích đồ thị: (Chart Analysis) Những vấn đề cơ bản: Khoảng trống và phân tích khoảng trống giá (Gaps and Gap Analysis) Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao lại có những khoảng trống giá (Gap) trên đồ thị gái và nó có ý nghĩa gì? Khoảng trống […]

Relative Vigor Index – RVI Mục đích Relative Vigor Index – RVI được thiết kế bởi John Eilers để xác định xu hướng hiện hành. Các hành vi của chỉ báo được dựa trên ý tưởng đơn giản mà chủ yếu là các giá đóng cửa chủ yếu cao hơn […]

Giới Thiệu Chỉ số Khối lượng cân bằng được giới thiệu bởi Joe Granville trong cuốn sách của ông năm 1963 “Granville’s New Key to Stock Market Profits” . Đây là một trong những chỉ báo đầu tiên và phổ biến nhất để đo lường luồng khối lượng âm hay dương. Giả […]

Lâu nay, chúng ta thường nghe nhắc tới thuật ngữ “Thị trường con bò tót” và “thị trường còn gấu” ở các bài viết, bài phân tích về chứng khoán. Và gần như ở các sở giao dịch chứng khoán trên thế giới đều có biểu tượng con bò hoặc […]

Trước tiên, bạn cần phải hiểu vì sao giá cổ phiếu lại tăng cao, giá tăng hiển nhiên phải có nhiều người mua hơn người bán và giá tăng mạnh nghĩa là phải có lực mua rất mạnh để đẩy cổ phiếu đi xa. Lực mua mạnh này chỉ có […]

Biết tính toán và sử dụng các chỉ số tài chính không chỉ có ý nghĩa với nhà phân tích tài chính, mà còn rất quan trọng với nhà đầu tư cũng như với chính bản thân doanh nghiệp và các chủ nợ…Các chỉ số tài chính cho phép chúng […]

Wedge là mô hình biểu đồ giá ngắn hạn và tiếp tục xu hướng cho thấy, các hướng trước đó sẽ được duy trì trong tương lai gần sau khi được hình thành. Đối với biểu đồ hằng ngày, mô hình thường được hình thành trong vòng một tuần. Sự […]