Nhà đầu tư khi ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (sau đây gọi là hợp đồng) tại các công ty chứng khoán, trừ các quyền dành riêng cho khách hàng của mỗi CTCK, nói chung đều được hưởng các quyền lợi chung theo quy định của […]

Đầu tư tăng trưởng là những nhà đầu tư tìm kiếm những công ty tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận, những công ty này thường có chỉ số P/E cao bởi sự tăng trưởng mạnh lợi nhuận thường trên trung bình. Hiểu cách đơn giản hơn, bạn […]

Việc xác định giá trị nội tại của DN luôn là một đề tài phức tạp và gây tranh luận đối với mọi NĐT. Tuy nhiên, việc lựa chọn và vận dụng một phương pháp phù hợp vào từng hoàn cảnh cụ thể của nền kinh tế, của từng DN […]

WILLIAMS %R Tổng quan Williams’ %R ( được đọc là “Phần trăm R”) là một chỉ báo đo lường các điều kiện mua quá nhiều và bán quá nhiều. Williams’ %R được phát triển bởi Larry Williams. Công thức tính Williams %R: 1. Bước đầu tiên là xác định số kỳ (kỳ %R) […]

Tỷ lệ thay đổi (ROC) chỉ là nền tảng của chỉ số KST. Chỉ số KST rất hữu ích để xác định giá cổ phiếu ở thời điểm biến động lớn của thị trường  vì KTS  cân nhắc đến việc khoảng thời gian dài phản ánh  các biến động chính của thị […]