Là chỉ số giao động được sáng lập bởi ông Donald Lambert. Nó giao động giữa 2 vùng quá mua (overbought) và quá bán (oversold). Điều kiện làm việc tốt nhất của chỉ số này là thị trường trong trạng thái ít biến động, ảm đạm (sideways market), nó không […]

Hệ thống Parabolic, Stop-and-Reverse (SAR) Hệ thống parabolic SAR là một công cụ hiệu quả của nhà đầu tư và lần đầu tiên được tạo ra bởi J. Welles Wilder để bù cho những thất bại của các hệ thống dò xu hướng khác. Mô tả Hệ thống Parabolic SAR là […]

Cái hào kinh tế (Economic Moat) là thuật ngữ được Warren Buffett-Nhà đầu tư huyền thoại sáng chế ra trong quá trình chọn lọc cổ phiếu của mình. Cái hào kinh tế (Economic Moat) Ông liên tưởng doanh nghiệp như một thành trì cần có hào lũy bao quanh để thêm vững chắc. […]

a. Phân tích diễn biến nguồn vốn Tiến hành so sánh số đầu kỳ với số cuối kỳ của từng chỉ tiêu để xác định nguồn vốn, tài sản trong công ty tăng hay giảm. Nguồn vốn được sử dụng như thế nào? Nhân tố nào làm biến động các […]