Các nội dung chính –         Các quỹ ETF ngoại, ETF nội đang hoạt động tại Việt Nam. –         Một số thông tin chung của quỹ. –         Một số điểm cần lưu ý. –         Link xem thông tin từ website của Quỹ, từ Bloomberg… 1.      Các quỹ ETF ngoại Hiện tại, […]

Lời mở đầu “Nếu không thể thắng được thị trường thì hãy đi theo nó” Trong những năm gần đây, các quỹ đầu tư ETF (exchange-traded fund) liên tục được nhắc đến như một nhân tố mới trên TTCK Việt Nam. Với những hoạt động khá đặc thù của mình, […]

Phân tích cơ bản là một phương pháp dự đoán giá trị nội tại của một khoản đầu tư. Nó dựa trên lý thuyết rằng giá thị trường của một tài sản có khuynh hướng di chuyển về phía ‘giá trị thật’ hoặc ‘giá trị nội tại’ của nó.  Phân […]

Xác định được giá trị nội tại của một khoản đầu tư. Xác định được những cơ hội đầu tư dài hạn. Phân tích cơ bản là tốt cho đầu tư dài hạn dựa trên xu hướng dài hạn. Khả năng xác định và dự báo xu hướng lâu dài […]

Cổ đông có nhiều loại cổ đông như: cổ đông thường, cổ đông ưu đãi, cổ đông sáng lập, cổ đông chiến lược, nhưng không phải cổ đông chiến lược luôn luôn đem lại triển vọng tươi sáng cho doanh nghiệp. Cổ đông chiến lược: Là ai, lợi ích và […]

Phân tích kỹ thuật hay còn gọi là (charting – nghiên cứu biểu đồ) là việc nghiên cứu lịch sử giao dịch, về giá và khối lượng giao dịch theo thời gian của các loại chứng khoán. Mục đích của phân tích kỹ thuật không phải là để xác định […]

MACD (Sự Đồng quy – Phân kỳ của Đường Trung bình Di động) Chỉ báo Đồng quy – Phân kỳ của Đường Trung bình Di động (MACD) được sử dụng để quyết định các xu hướng trong xung lượng. Tính toán Nó được tính bằng cách trừ đường trung bình di […]