Vào thời kỳ thị trường giá xuống, hay còn được gọi là thời kỳ thị trường “con gấu” (bear market), các nhà đầu tư nhỏ thường chọn cho mình cách “ngồi đợi và quan sát” để chọn thời điểm cho mình trở lại thị trường. Song đối với các nhà […]

Kết quả giao dịch – Bảng kết quả giao dịch: Mã CK: là mã hiệu của chứng khoán đăng ký giao dịch tại TTGDCKHN Giá tham chiếu: là bình quân gia quyền của các mức giá giao dịch trong phiên giao dịch của ngày giao dịch trước đó. Giá trần: […]

AAM: Công ty Cổ phần Thủy sản MekongABT: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến TreACL: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An GiangAGF: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An GiangALP: Công ty Cổ phần AlphanamANV: Công ty […]

ACB: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu AGC: Công ty Cổ phần Cà phê An GiangALT: Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình B82: Công ty Cổ phần 482BBS: Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Bút SơnBCC: Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn […]