Đăng bởi Để lại phản hồi

CẬP NHẬT NHANH ETFs tối qua (02/06/2015)

VNM ETF
Giá giảm 0.28%, đóng cửa ở mức 17.64 $/ccq.
Có 150K ccq được nạp thêm (tổng ccq 26.75 triệu).
Quỹ đang premium 0.03%
FTSE ETFGiá tăng 1.54%, đóng cửa ở mức 22.43 Eur/ccq
Không thay đổi lượng ccq (13.69tr).
Quỹ đang discount 0.98%.

Đồ thị giá của ETFs:
Cả 2 ETF đều đang bị kháng cự trong ngắn hạn.
VNM đang điều chỉnh nhẹ trong khi FTSF vẫn chưa vượt qua đỉnh ngắn hạn

Chúng ta đang ở thời điểm ETFs review Danh mục hàng quý

Các mốc thời gian quan trọng
Ngày chốt dữ liệu: ngày làm việc cuối cùng trong tháng áp cuối quý (ngày 29/05)
Ngày công bố: FTSE là ngày Thứ Sáu đầu tiên (5/6) và VNM ngày thứ 6 số 2 (12/06)
Ngày thực hiện: Ngày Thứ Sáu thứ ba của tháng cuối quý (ngày 19/06)


Ngày có hiệu lực: Ngày Thứ Hai của tuần tiếp theo Ngày thực hiện (Ngày 22/6)

Gửi phản hồi