Trái phiếu công ty có nhiều loại. Các loại thường chỉ khác nhau một chi tiết nhỏ, do đó thường lẫn lộn tên gọi. Sau đây là một số loại trái phiếu đặc trưng.

     Trái phiếu tín chấp, còn gọi là trái phiếu không bảo lãnh, đây là loại trái phiếu chỉ dựa vào uy tín của công ty để phát hành. Công ty không đưa bất động sản hay tài sản gì khác ra là vật bảo đảm cho trái phiếu. Đây là loại trái phiếu chỉ có các công ty lớn, có danh tiếng và uy tín phát hành.

      Trái phiếu thế chấp, là loại trái phiếu khi phát hành đòi hỏi phải có một lượng tài sản tương ứng ký thác tại cơ quan ủy thác, để đảm bảo chắc chắn cho khả năng hoàn trả của trái phiếu. Tài sản thế chấp thường là các cổ phiếu công ty đã mua của các công ty khác, hoặc đó là số trái phiếu chính phủ, chính quyền địa phương hiện do công ty nắm giữ. Thông thường giá trị chứng khoán ký thác phải có trên 25% so với tổng giá trị trái phiếu được phát hành.

Trái phiếu công ty

     Chỉ những công ty lớn mới có khả năng phát hành trái phiếu này, và hiện nay ít được sử dụng.

     Trái phiếu cầm cố ưu tiên 1, là loại trái phiếu khi phát hành phải được cầm cố toàn bộ tài sản công ty.

     Tài sản cầm cố là những tài sản hiện có, đôi khi cả những tài sản sẽ có sau này. Đây là loại cổ phiếu an toàn nhất, vì chủ trái phiếu được ưu tiên số1 trước tất cả những người mua trái phiếu các loại khác khi thanh toán.

     Cũng có thể có loại trái phiếu cầm cố ưu tiên 2 và 3. Trái phiếu thu nhập, là loại trái phiếu lợi tức được trả tùy thuộc vào lợi nhuận công ty và không cao hơn so với lãi suất ghi trên trái phiếu. Ví dụ lãi suất trái phiếu quy định 10% thì có thể chỉ được trả 5%, 6%, 7%, 8%, 9% hoặc 10% tùy theo lợi nhuận thu được. Đây là loại chứng khoán lai tạp, có phần giống cổ phiếu ưu đãi không tích lũy.

     Trái phiếu có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu thường, là loại cổ phiếu rất hấp dẫn, thường được nhiều công ty cổ phần áp dụng. Điều kiện chuyển đổi đại thể cũng giống như cổ phiếu ưu đãi có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu thường. Chỉ số chuyển đổi và thời hạn chuyển đổi đã được xác định, do đó trái chủ chỉ được hưởng lợi về tài chính khi giá cổ phiếu thông thường trên thị trường cao hơn mệnh giá.

     Trái phiếu lãi suất chiết khấu, là loại trái phiếu lãi suất được trả ngay khi phát hành, được khấu trừ vào vốn mua trái phiếu.

     Trái phiếu thả nổi, là loại trái phiếu có lãi suất được điều chỉnh theo từng thời kỳ cho phù hợp với lãi suất trên thị trường (lãi suất tín dụng). Đây là loại trái phiếu được bảo hiểm, chống lại được lạm phát và sự gia tăng lãi suất tín dụng ngân hàng.

     Ngoài ra, còn có những loại trái phiếu cải biên và lai tạp các loại trái phiếu nói trên. Ví dụ: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam phát hành loại trái phiếu 3 năm và 5 năm, lãi suất sẽ được thay đổi hàng năm (tùy thuộc chỉ số lạm phát) và trả lãi trước (trả lãi khi mua trái phiếu), đó là loại trái phiếu kết hợp loại trái phiếu lãi suất thả nổi và loại trái phiếu lãi suất chiết khấu.

     Lãi suất trái phiếu công ty, phụ thuộc tình hình tài chính công ty và lợi nhuận bình quân chung của cả nền kinh tế. Mức lãi suất thông thường từ 5-7% năm. Lợi tức trái phiếu được trả theo định kỳ 1 năm 4 lần hoặc 2 lần. Tuy nhiên trong trường hợp lạm phát, lãi suất trái phiếu vẫn có thể cao hơn.

     Để đảm bảo an toàn việc chi trả trái phiếu đáo hạn thường công ty phải thành lập một quỹ thanh toán nợ (sinking fund), mỗi năm phải trích một khoản tiền thu nhập nộp vào quỹ để đảm bảo khả năng chi trả của công ty trái phiếu đến hạn thanh toán.

     Phiếu trả lãi: Thông thường mỗi tờ trái phiếu có kèm theo một cuống phiếu có các ô trả lãi. Đến kỳ trả lãi được ghi trên tờ trái phiếu, người nắm giữ trái phiếu cắt một ô trả lãi đưa đến một cơ sở đại lý cho công ty để thu lãi. Trái phiếu có lãi suất chiết khấu không có phiếu thu lãi.

     Trái phiếu là giấy vay nợ (nhận nợ) do đó phần lớn các loại trái phiếu công ty đều có quy ước khả năng chuộc lại. Tức là cho phép công ty phát hành được hoàn trả trái phiếu trước hạn, nếu công ty thấy cần thiết và có tiền.