Các phép tính khe hở thanh khoản

Các phép tính khe hở thanh khoản

     Có khe hở thanh khoản và khe hở biên, khe hờ động và tĩnh, và những chi tiết khác phải nghĩ đến khi tính tới khe hờ thanh khoản. Khe hở thanh khoản thông thường nhất là những khe hở tĩnh tính bởi số dư tài sản và nợ dự kiến. Những khe hở động bao gồm dự đoán những khoản vay và nợ khác.

      Những khe hở thanh khoản tĩnh

     Đó là hiệu giữa số dư tương lai của tài sản và nợ hôm nay, khe hở biên là hiệu giữa những thay đổi của hai điểm thời gian liền kề. Cả khe hờ đơn giản và khe hở hiên đều được tính toán. Giá trị tích lũy theo thời gian của khe hả biên bằng khe hở giữa số dư hiện tại của tài sản và nợ.

     Khe hở biên là hiệu giữa sự thay đổi của tài sản và nợ trong một giai đoạn. Một khe hở biên dương nghĩa là sự thay đổi của tài sản vượt quá sự thay đổi của nợ. Khe hở biên âm nghĩa là tài sản sụt giá chậm hơn nợ: đó là dòng tiền ra.

     Khe hở biên biểu thị lượng vốn cần bổ sung hoặc lượng tiền dư thừa để đầu tư. Giả định ngầm ở đây là những khe hở trước đó đã được cấp vốn và đầu tư trong một khung thời gian quản lý nhất định. Sau đó, một khe hở biên mới biểu thị lượng vốn cần thêm hoặc khoản đầu tư cho vay cần để xóa bỏ khe hở, giả định việc cho vay/đi vay trong quá khứ vẫn cố định.

đầu tư


      Khoản vốn mới, ví dụ giữa điểm 2 và 3, không phải là khoản thâm hụt tích lũy 200 giữa 1 và 3 bởi vì khoản nợ ký hợp đồng vào điểm 2, ví dụ 100 không nhất thiết sụt giảm vào ngày thứ 3. Nếu khoản nợ vẫn chưa được trả vào ngày thứ 3, thâm hụt vào ngày thứ 3 chỉ là 100. Đây là lý do dùng khe hở biên. Chúng biểu thị khoản tiền cần huy động hoặc đầu tư trong một khoảng thời gian và đòi hỏi những quyết định mới.

      Khe hở tích lũy dễ hiểu hơn: chúng đại diện cho nhu cầu tích lũy về vốn vào tất cả các ngày, không phải cấp vốn thêm hoặc đầu tư vào từng ngày.

      Chú ý người tạo phần mềm đã cài một số tính năng hữu ích vào sản phẩm của họ. Ví dụ có thế phóng to khe hở của bất kỳ ngày nào để tìm ra những giao dịch nào góp phần tạo nên khe hở đó. Bất kỳ bước nhảy vọt nào trong hồ sơ khe hở cũng có thể khớp với một giao dịch tương ứng, điều này khiến cho những công cụ như vậy rất cần thiết cho quản trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Các tình huống thanh khoản

T4 Th6 17 , 2015
       Sử dụng nhiều tình huống làm rõ các rủi ro trong lượng tài sản và nợ tương lai. Giá phải trả là một vân đề phức tạp khác. Các tình huống có thể trở nên mang tính phán xét, đặc biệt là dài hạn. Những lựa chọn […]