Các mục tiêu của thị trường chứng khoán

Hoạt động có hiệu quả
     Giá cả được hình thành trên thị trường chứng khoán phải là giá cân bằng giữa cung và cầu, và phản ánh được tức thời các thông tin có liên quan. Muốn vậy, điều quan trọng nhất phải là thiết lập được một cơ chế giao dịch nhạy bén, có khả năng xác định giá cả thị trường của các chính sách một cách chính xác nhất. Cơ chế và thủ tục giao dịch chứng khoán phải được tiêu chuẩn hóa để có thể thực hiện với số lượng lớn các giao dịch thông suốt. Thị trường chứng khoán phải có tính thanh khoản cao, để đảm bảo cho các nhà đầu tư có thể mua và bán chứng khoán bất kỳ lúc nào, nếu họ muốn.
Các mục tiêu của thị trường chứng khoán
     
       Chi phí giao dịch trên thị trường phải được tôi thiểu hóa, đảm bảo lợi nhuận từ đầu tư vào chứng khoán không bị chi phí giao dịch ăn mòn. Muốn vậy, hệ thống giao dịch chứng khoán phải được tổ chức sao cho tiết kiệm nhất về mặt chi phí.
Điều hành công bằng
    Điều hành công bằng thị trường chứng khoán là việc đảm bảo sự bình đẳng giữa những người tham gia vào thị trường. Muốn điều hành công bằng, thị trường chứng khoán cần phải xác lập được các quy chế đảm bảo sự cạnh tranh tự do, bình đẳng, bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư, thông qua việc đảm bảo thị trường hoạt động lành mạnh, ngăn chặn các hành vi lũng đoạn thị trường và bóp méo giá, gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
Phát triển ổn định
    Để đảm bảo thị trường chứng khoán phát triển ổn định và lành mạnh, cần loại trừ các khả năng xảy ra khủng hoảng thị trường, do mất khả năng thanh khoản sẽ làm cho nhiều nhà đầu tư rời bỏ thị trường, dẫn tới phản ứng dây chuyền, và gây ra khủng hoảng của toàn bộ thị trường. Sự biến động quá mức của giá cả chứng khoán cũng gây ra nỗi lo sợ cho các nhà đầu tư và cản trở hiệu quả hoạt động tốt. Để khắc phục những trường hợp này, cần có các công cụ ổn định giá trên thị trường chứng khoán, ví dụ như thông qua hoạt động của các công ty hỗ trợ thị trường, và việc đưa ra các giới hạn về thay đổi giá trong ngày tại các Sở giao dịch v.v…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Trái phiếu Chính phủ lãi suất thả nổi sẽ được phát hình thí điểm

T6 Th1 20 , 2017
Theo đại diện Vụ Tài chính Ngân hàng, Bộ Tài chính, giải pháp điều hành thị trường trong năm, “sẽ tăng phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Cụ thể ngay trong quý 2, trái phiếu Chính phủ lãi suất thả nổi sẽ được phát […]