Các hình mẫu đơn giản là các mẫu đồ thị đặc trưng mà khi bạn thấy chúng xuất hiện nhiều khả năng sẽ có sự tăng giá tiềm năng.
 
Tới đây có lẽ bạn sẽ nghĩ thị trường chứng khoán là nơi thay đổi rất nhanh chóng, có thể biến đổi từng giây, vậy tại sao những mẫu hình như thế lại báo hiệu sự tăng giá tiềm năng, liệu có cứng nhắc và máy móc quá không?
 
Thật sự, chúng không có gì mâu thuẫn cả, đúng là thị trường chứng khoán biến đổi rất nhanh chóng, từng giây phút nhưng có một thứ rất ít thay đổi trên thị trường chứng khoán, đó là bản chất con người ở trong nhà đầu tư. Chính vì bản chất của con người không thay đổi nên những hình mẫu này cũng không thay đổi.
 
Bạn cũng nên chú ý rằng những hình mẫu này không phải là những mẫu hình ngẫu nhiên mà chúng dại diện cho các cảm xúc của con người, đó là: hy vọng, nỗi sợ hãi và lòng tham.
 
Giới thiệu những hình mẫu cơ bản:
 
Cup with handle (chiếc cốc và tay cầm):
  • Những cổ phiếu tăng mạnh tiềm năng thường có dạng mẫu hình này
  • Nhìn vào giống như chiếc cốc uống trà.
·  
Double bottom (2 đáy):
  • Mẫu hình có tiềm năng tăng giá mạnh.
  • Nhìn vào giống như chữ W.
  • Thường xảy ra trong thị trường biến động mạnh.
·       
Flat base (nền phẳng):
  • Thường xảy ra ở giai đoạn sau của 2 mô hình trên.
  • Thời gian tạo hình mẫu ngắn.
  • Cơ hội mua vào hoặc mua thêm cổ phiếu.