Bộ từ điển chứng khoán

Để phục vụ các nhà nghiên cứu cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán….vv Chúng tôi xin tổng hợp lại các thuật ngữ  sử dụng trong thực tiễn cũng như nghiên cứu lĩnh vực tài chính, chứng khoán theo vần A,B…

– Vần a
http://www.giacophieu.com/2009/11/van-a.html
– Vần b
http://www.giacophieu.com/2009/11/van-b.html
– Vần c
http://www.giacophieu.com/2009/11/van-c.html
– Vần d
http://www.giacophieu.com/2009/11/van-d.html
– Vần e
http://www.giacophieu.com/2009/11/van-e.html
– Vần f
http://www.giacophieu.com/2009/11/van-f.html
– Vần h,i,j,g
http://www.giacophieu.com/search/label/Ph%C3%A2n%20t%C3%ADch%20c%C6%A1%20b%E1%BA%A3n?updated-max=2009-11-21T09%3A05%3A00%2B07%3A00&max-results=5
– Vần n,o,p,m,k
http://www.giacophieu.com/search/label/Ph%C3%A2n%20t%C3%ADch%20c%C6%A1%20b%E1%BA%A3n?updated-max=2009-11-21T09%3A08%3A00%2B07%3A00&max-results=5
– Vần u,w,v,t,q
http://www.giacophieu.com/search/label/Ph%C3%A2n%20t%C3%ADch%20c%C6%A1%20b%E1%BA%A3n?updated-max=2009-11-21T09%3A11%3A00%2B07%3A00&max-results=5
-Vần y,z
http://www.giacophieu.com/search/label/Ph%C3%A2n%20t%C3%ADch%20c%C6%A1%20b%E1%BA%A3n?updated-max=2009-11-21T09%3A17%3A00%2B07%3A00&max-results=5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Hiểu sâu các chỉ số trước khi mua một cổ phiếu bất kỳ.

T3 Th4 12 , 2016
EPS & P/E EPS và P/E có ý nghĩa thế nào trong đầu tư? Tôi muốn biết P/E và EPS là chữ viết tắt của thuật ngữ gì, và các thuật ngữ này có ý nghĩa như thế nào trong đầu tư chứng khoán. Trả lời: EPS (Earning Per Share) […]