Đăng bởi Để lại phản hồi

Bảy bước làm giàu


Bước 1: Có cách nghĩ của một triệu phú: (9 thói quen của triệu phú)


   Thói quen triệu phú 1: Bao giờ cũng làm vượt trên sự mong đợi

   Thói quen triệu phú 2: Chủ động
   Thói quen triệu phú 3: Chịu trách nhiệm 100%
   Thói quen triệu phú 4: Chưa vội hưởng thụ
   Thói quen triệu phú 5: Làm việc mình thích nhất
   Thói quen triệu phú 6: Hành động ngay thẳng, chính trực
   Thói quen triệu phú 7: Toàn tâm toàn ý trong việc làm giàu
   Thói quen triệu phú 8: Khả năng chuyển bại thành thắng
   Thói quen triệu phú 9: Quý trọng đồng tiền


Bước 2: Xác lập và định hình mục tiêu tài chính rõ ràng: (4 cấp độ giàu có)

   Cấp độ 1: Vững vàng tài chính

   Cấp độ 2: An toàn tài chính
   Cấp độ 3: Tự do tài chính
   Cấp độ 4: Dư dả tài chính


Bước 3: Lên kế hoạch tài chính

Kế hoạch tài chính

Bước 4: Tăng thu nhập
Bước 5: Quản lý tiền bạc và giảm chi phí
Bước 6: Triệu phú biết cách nhân giống đồng tiền
Bước 7: Bảo vệ cơ nghiệp của bạn


Bí quyết tay trắng thành triệu phú-Adam Khoo

Gửi phản hồi