Bán khống (short sales) là gì?

Bán khống (short sales) là việc bán một chứng khoán mà người bán không sở hữu mà thay vào đó, người bán đi vay chứng khoán hoặc có đảm bảo chứng khoán có thể vay được để bán với mong muốn kiếm lợi nhuận bằng cách mua lại và trả lại chứng khoán đó khi giá chứng khoán giảm.               Khi tiến hành mua lại, có hai trường hợp xảy ra:              – Giá chứng khoán giảm: Nhà giao dịch đã mua lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với việc mua bán chứng khoán

T5 Th6 2 , 2011
Ngày 30/9/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, trong đó có quy định đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của các nhà đầu tư (NĐT) như sau:          – Căn cứ tính thuế đối […]