Bạn có thể nghe nhiều người nói không thể xác định được xu hướng thị trường nhưng dựa trên lịch sử của thị trường thì hoàn toàn có thể.
Trước hết, bạn cần phải hiểu rằng xác định xu hướng thì trường không phải:
  • Mua ở điểm đáy thị trường
  • Bán ở điểm cao nhất thị trường
  • Dự đoán xu hướng thị trường trong 3, 6, 12,… tháng kế tiếp.

Vì vậy, đây không phải là việc bạn dự đoán tương lai thế nào, chỉ đơn giản là biết chính xác thị trường hiện tại thế nào, bí mật ở đây chính là từ “hiện tại”, bạn có thể xác định xu hướng thì trường thông qua hành động hiện tại của các nhà đầu tư tổ chức lớn:
  • Có phải họ đang tiếp tục mua tích lũy vào để đẩy chỉ số thị trường lên cao không?
  • Hay họ đang bán dần cổ phiếu ra, điều này sẽ làm cho thị trường có xu hướng giảm?