Đạo luật niềm tin đối với tiết kiệm (1991)

      Tháng 11/1991, Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Niềm tin đối với tiết kiệm (TheTrurh In Savmgs,Act). Đạo luật mới yêu cầu các tổ chức nhận tiền gửi phải, thông báo rõ ràng hơn,về lệ phí; lãi suất và các, quy định, khác liên quan tới dịch vụ tiền gửi, Tháng 4/9/1992 Hội đồng Dự trữ Liên bang ra thông tư hướng dẫn các tổ chức nhận tiền gửi chấp hành luật mới này.

       Quy định của Ngân hàng Dự trữ Liên bang ghi rõ khách hàng phải được thông báo đầy đủ về các quy định liên quan đến tiền gửi trước khi họ mở tài khoản. Nếu khách hàng không có mặt khi mở tài khoản thì những thông tin vê các quy định liên quan đến tài khoản tiền gửi phải được chuyển cho họ trọng vòng 10 ngày giao dịch của tài khoản mới. Các tổ chức nhận tiền gửi phải thông báo một cách rõ ràng về các vấn đề như: số dự tài khoản tối thiểu, số dư để miễn phí dịch vụ hay để nhận được mức thu nhập đã cam kết, cách tính số dư bình quân cho mỗi tại khoản, chu kỳ tính lãi gộp, các quy định về việc phạt khách hàng trong trường hợp rút tiền sớm, cách thức lựa chọn thời gian đáo hạn, các phương pháp tái đầu tư và giải ngân, việc báo cho khách hàng khi tiền gửi của họ sắp đến ngày đáo hạn và các khoản tiền thưởng khách hàng có thể nhận được.

Quốc hội Mỹ


          Khi được hỏi về lãi suất hiện đang được áp dụng, ngân hàng phải thông báo về mức lãi suất mà nó đưa ra trong 7 ngày gần nhất vầ đồng thời phải cung cấp cho khách hàng số điện thoại để họ có thể nhận được thông tin về những thay đổi lãi suất. Đối với tài khoản lãi suất cố định, tổ chức nhân tiền gửi phải thông báo cho khách hàng thời hạn hiệu lực của mức lãi suất đó. Đối với các loại tiền gửi có lãi suất thay đổi, ngân hàng phải khuyến cáo với khách hàng về tính chất này củalãi suất. Đồng thời ngân hàng phải giải thích rõ ràng về phương pháp tính lãi suất cũng như những giới hạn về mức lãi suất nếu có. Đối với tất cả các tài khoản hưởng lãi, ngân hàng phải thông báo cho khách hàng bằng văn bản và thông qua phương tiện quảng cáo về chu kỳ gộp lãi và ghi có.

      Đối với nhưng tài khoản không tự điều chỉnh sau 1 chu kì, nếu khách hàng muốn tiếp tục gửi tiền thì ngân hàng phải xem đó như là việc lập mới một tài khoản tiền gửi và ngân hàng phải thực hiện đầy đủ các quy định về thông tin cho khách hàng. Khách hàng phải được thông báo trong trường hợp tài khoản của họ được tự động thay mới và nếu không được thay mới thì điều gì sẽ xảy ra đối với số tiền của họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Các ngân hàng Mỹ những quy định đối với tiền gửi cho khách hàng

T2 Th7 6 , 2015
      Để giúp các ngân hàng Mỹ thực thi Đạo luật niềm tin đối với tiết kiệm thông qua năm 1991; Hội đồng dợ trữ liên bang đã đưa ra các ví du về việc cung cấp thông tin thích hợp cho khách hàng về những quỳ định […]