AIG được "giải cứu"

Chính phủ Mỹ đã chính thức can thiệp để cứu tập đoàn bảo hiểm hàng đầu của Mỹ. AIG nhận được khoản vay khẩn cấp trị giá 85 tỷ USD.Chính phủ Mỹ đã chính thức cho AIG vay 85 tỷ USD để đổi lấy 79,9% cổ phần tại tập đoàn này.Theo FED, trong tình huống hiện tại , nếu AIG tiếp tục sụp đổ, thị trường tài chính sẽ chịu ảnh hưởng quá nặng nề và nền kinh tế Mỹ nói chung sẽ vào thế cực kỳ khó khăn.Quyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Tập đoàn bảo hiểm lớn nhất Mỹ lâm vào đường cùng

T4 Th9 17 , 2008
Phần lớn cơ quan xếp hạng tín dụng đã hạ xếp hạng của AIG, tập đoàn bảo hiểm lớn nhất của Mỹ. Chính phủ Mỹ sẽ chính thức phải ra tay cứu AIG.FED và hai ngân hàng đầu tư lớn khác thảo luận gấp để hỗ trợ tài chính ngăn […]