1. Ai cũng đều phạm sai lầm! Đơn giản hãy cắt lỗ càng ít càng tốt – tối đa 7-8%:

Khi bạn thua lỗ, hãy ném cái tôi của bạn ra xa, cắt lỗ nhanh chóng có thể và di chuyển tới cổ phiếu khác, điều này không những bảo vệ tiền của bạn mà còn bảo vệ sức khỏe của chính bạn.

2. Bán những cổ phiếu thua lỗ đầu tiên:

Hãy nghĩ đến việc quản lý danh mục đầu tư giống như quản lý đội bóng đá, liệu bạn có bán những cầu thủ tốt và giữ lại những cầu thủ kém không? Không, bạn làm ngược lại, giữ những cầu thủ tốt và bán ra những cầu thủ kém đầu tiên và dùng tiền đó để mua về những cầu thủ tốt hơn.

Trong đầu tư cũng thế, bạn hãy bán những cổ phiếu thua lỗ đầu tiên và dùng tiền bán đó để:

  • Mua những cổ phiếu mới tốt hơn.
  • Hoặc mua thêm những cổ phiếu tốt mà bạn đang nắm giữ.

3. Khi bạn mua cổ phiếu, hãy tập trung vào cơ bản công ty và đồ thị cổ phiếu nhưng khi bán chỉ tập trung chủ yếu vào đồ thị cổ phiếu.

Thông thường, những nhà đầu tư tổ chức lớn có những nghiên cứu chuyên sâu về cổ phiếu và có mối quan hệ mật thiết với bộ máy quản lý công ty nên họ thường thấy trước các vấn đề của công ty. Nhưng nhược điểm của họ là quy mô đầu tư quá lớn nên khó bán ra khi mọi người đều biết thông tin xấu. Vì vậy, họ thường bán cổ phiếu ra khi thông tin cơ bản còn tốt, điều này dẫn đến hệ quả tín hiệu báo nguy hiểm trên đồ thị sẽ xuất hiện trước khi các yếu tố cơ bản công ty xấu đi.

Nếu có tín hiệu xấu trên đồ thị, bạn có thể không biết tại sao các nhà đầu tư lớn bán ra khi lợi nhuận vẫn tốt, hãy bảo vệ tiền của bạn trước khi tìm hiểu lý do tại sao, công ty của bạn mua có thể vẫn tốt nhưng hiện tại nó không phải là cổ phiếu tốt.

Tóm lại, khi bán cổ phiếu bạn nên tập trung vào đồ thị hơn là các yếu tố cơ bản công ty. Nếu các nhà đầu tư lớn đang bán ra mà bạn vẫn giữ cổ phiếu là bạn đang chơi trò chơi của người thua cuộc.

Khi bán cổ phiếu tập trung vào đồ thị, không phải lợi nhuận