Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Báo cáo tài chính doanh nghiệp ( 4 văn bản)

T5 Th6 2 , 2011
HỎI: Khi đọc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp tôi thấy có lãi, trong khi doanh nghiệp không có tiền mặt để chi trả cổ tức. Xin giải thích cho tôi hiểu về vấn đề này?            ĐÁP: Vấn đền bạn nêu đối với nhà đầu tư, đặc […]